Privacy statement

Privacy
Dit is de privacyverklaring van Bed and Breakfast Stinzenflora, hierna genoemd B&B, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88006735, inzake de website bedandbreakfaststinzenflora.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door B&B door middel van het contact- c.q. boekingsformulier via onze website.

B&B respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de B&B.

U dient zich ervan bewust te zijn dat B&B niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u belangstelling heeft voor een overnachting bij B&B, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van B&B en gebruikt om met u te communiceren en u te informeren, als antwoord op uw verzoek. Ook wordt hierbij gecontroleerd of de boeker ouder dan 18 jaar is.

Uw persoonsgegevens zullen door B&B niet worden gebruikt om u te informeren over B&B -producten en -diensten. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door B&B. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en B&B. Er wordt niet gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres.

Bewaartermijn
B&B bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van B&B. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.